เมื่อ ๒๕ ม.ค.๖๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย พลเอกเกรียงศักดิ์ หมีทอง ผู้คุณทรงคุณวุฒิ
พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ “หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ”
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ มี พล.ต.ทำนุ โพธิ์งาม ผอ.สนภ.๓ นทพ.
ผู้นำหมู่บ้าน นักเรียน และราษฎรในพื้นที่ให้การต้อนรับ
ณ ฝ่ายบ้านดง หมู่ที่ ๑๓ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน