เมื่อ 15 ก.พ.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์ รอง ผอ.สนภ.๓ นทพ.
พร้อมด้วยกำลังพลให้การต้อนรับ พ.อ. ถิระ เหราบัตย์ ผอ.กสส.สตป.สจร.ทหาร และคณะ
เนื่องในโอกาสเดินทางมาแนะนำ ความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์ร้องเรียน
การป้องกันและปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบ การต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดให้โทษ
ณ บก. สนภ.3 นทพ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่