เมื่อ 3 มี.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.ทำนุ โพธิ์งาม ผอ.สนภ.3 นทพ.
มอบหมายให้ รอง เสธ.สนภ.3 นทพ. เป็นผู้แทนร่วมสังเกตการณ์
พร้อมชุดบรรเทาสาธารภัย สนภ.3 นทพ. ซึ่งดินถล่มในอุโมงค์ผันน้ำ
เขื่อนแม่งัด – แม่กวง ณ อุโมงค์ส่งน้ำ หมู่ 1 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่