เมื่อ 1 มี.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.ทำนุ โพธิ์งาม ผอ.สนภ.3 นทพ.
มอบหมายให้ รอง ผอ.สนภ.๓ เป็นผู้แทนมอบเงิน พร้อมผ้าห่มกันหนาว
ให้นางรำพรรณ์ ใบกล้วย และนางแสน จารุบวร ซึ่งได้ประสบเหตุอัคคีภัย
ณ บ้านเลขที่ 16/1 หมู่ที่ 3 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่