เมื่อ 6 เม.ย.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมประกอบพิธี 

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่