วันที่ 4 พ.ย.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ

พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.และคณะฯ ในโอกาส เดินทาง
มาตรวจเยี่ยมหน่วยฯพร้อมมอบ นโยบายการปฏิบัติงานและให้โอวาทฯ

ณ. บก.สนภ.3 นทพ. อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่