เมื่อ 9 พ.ย.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.3 นทพ. นำคณะนายทหารและฝ่ายอำนวยการ สนภ.3 นทพ.
ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน นพค.34 สนภ.3 นทพ. ณ  ที่ตั้งหน่วย นพค.34 สนภ.3 นทพ.
อ.เมือง จ.พิษณุโลก