เมื่อ 21 พ.ย. 60 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ.และ นขต.สนภ.3 นทพ.
 ตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมกำลังพลณ บก.สนภ.3 นทพ.และ บก.นขต.สนภ.3 นทพ.