เมื่อ 4 ธ.ค. 60 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ.และ นขต.สนภ.3 นทพ.  จัดพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์
ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560 ณ บก.สนภ.3 นทพ.และ บก.นขต.สนภ.3นทพ.