21 ธ.ค.60  บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ พลเอก ธงชัย สาระสุข   ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะฯ
ในโอกาสเดินทางมาร่วมโครงการ”สร้างฝายชะลอน้ำ ประชารัฐ“ปล่อยปลา “โครงการกองทัพไทย ร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา 5 ปี 42 ล้านตัว
เฉลิมพระเกียรติ ฯ” โครงการ "กองบัญชาการกองทัพไทย รวมใจต้านภัยหนาว "  ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)มอบผ้าห่มกันหนาว 
จำนวน 600 ผืน , มอบน้ำดื่มสะอาดให้ประชาชน ณ  บ้านปงใต้ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่