21 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดยนพค.32 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ  พล เอก ธงชัย  สาระสุข  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะ ฯ
ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ หน่วยฯรับฟังการบรรยายสรุปและให้โอวาทกำลังพล, ชมการเดินสวนสนาม
ของนักเรียนโรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.32ฯ  ณ นพค.32 สนภ.3 นทพ. ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่