30 ม.ค. 61บก.ทท.(นทพ.)โดย  พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.เป็นประธาน ในพิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมและโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ 
พื้นที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่จำนวน 12 โครงการ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ  งานปรับปรุงทางลูกรัง  จำนวน 10 โครงการ
ระยะทาง รวม 10.260 ก.ม. ,งานขุดสระเก็บน้ำในไร่นาพร้อมปูยางพารา 1 โครงการ
พื้นที่ ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ ปรับปรุงทางลูกรังเป็น ทางผิวจราจรลาดยาง Para Slurry Seal
กว้าง 5 ม.ระยะทาง 2.10 ก.ม. 1 โครงการณ บ.ศรีแดนเมือง ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่