เมื่อ 5 เม.ย.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สนภ.3 นทพ. ครบรอบปีที่ 27 
มีพิธีดังนี้
-พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิและศาลเจ้าพ่อผาแดง
-พิธี สักการะ รูปปั้น พณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตชต์
-พิธีทำบุญ เจริญพระพุทธมนต์
-จัดเลี้ยง อาหารกำลังพล และเครือข่ายนักพัฒนา
ณ  บก.สนภ.3 นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 


วันคล้ายวันสถาปนา
สนภ.3 นทพ.

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือประชาชน

พิธีมอบทุนการศึกษาของ บก.ทท.

จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า

จิตอาสาพร้อมใจ บรรเทาภัยหมอกควัน
 

พิธีส่งมอบโครงการ
 คณะทูตทหารตรวจเยี่ยม สนภ.3 นทพ.
ต้อนรับ รอง ผบ.ทสส. (๑) และคณะ 
สร้างฝายชะลอน้ำ ประชารัฐ
ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

ต้อนรับ ผบ.วสท.สปท.และนทน.วสท.รุ่นที่ 59 

ร่วมกิจกรรม ตามโครงการจิตอาสา

มอบผ้าห่มพระราชทาน

พิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์
ผบ.นทพ.ตรวจเยี่ยม
 ตรวจเยี่ยม นพค.34

จเรทหารและคณะตรวจปฏิบัติราชการ 

ประชุมส่วนราชการในพื้นที่

ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน 

ตรวจเครื่องแต่งกาย 

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
อัคคีภัย


ร่วมพิธีสมโภชหิรัญบัฏ

สำรวจอุโมงค์ผันน้ำเขื่อนแม่งัด – แม่กวง