เมื่อ 3-4เม.ย.61บก.ทท. (นทพ.)โดย สนภ.3 นทพ. และ นขต.สนภ.3 นทพ.
จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนโครงการ "1หน่วย 1วัด1โรงเรียน 1ชุมชน"
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กห. ประจำปี 2561 ครบรอบ 131 ปี ณ บก.สนภ.3นทพ.
วัดเหล่าเป้า ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ นขต.สนภ.3นทพ.จัดที่ วัดใกล้ ที่ตั้งหน่วยหน่วย