เมื่อ 5 เม.ย.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.3 นทพ. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สนภ.3 นทพ. ครบรอบปีที่ 27 
มีพิธีดังนี้
-พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิและศาลเจ้าพ่อผาแดง
-พิธี สักการะ รูปปั้น พณฯจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตชต์
-พิธีทำบุญ เจริญพระพุทธมนต์
-จัดเลี้ยง อาหารกำลังพล และเครือข่ายนักพัฒนา
ณ  บก.สนภ.3 นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่