เมื่อวันที่ 24 ก.พ.62 บก.ทท.(นทพ.) สนภ.3 นทพ. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ
และร่วมรณรงค์การงดเผาทุกประเภทและฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ
ณ บ้านดอนชื่น ม.24 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่