เมื่อ 22 ก.พ.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.ดร.ธนะเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. ,พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 นทพ.
ร่วมพิธีปิดการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 19
ชมการสาธิตการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX)
ชมนิทรรศการอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยมี...พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส.,
ดอกเตอร์ ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ (Dr. Peter Haymond)
อุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ
พลเรือเอก ฟิลิป เอส เดวิดสัน (Philip S. Davidson) ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา
ภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก เป็นประธานร่วม
ณ สนามฝึกกองทัพภาคที่ 3 อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย