เมื่อ 21 ก.พ.62บก.ทท.(นทพ.)โดย รอง เสธ.สนภ.3 นทพ.พร้อมกำลังพล สนภ.3 นทพ.

ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศของส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน สนภ.3 นทพ. ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ขนาด 9,000 ลิตร จำนวน 1 คัน,
รถประชาสัมพันธ์ 6 ล้อ จำนวน 1 คัน พร้อมกำลังพล เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ
ทำความสะอาดถนนรอบเมืองเชียงใหม่ และบริเวณศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่

โดยมี...นาย คมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

ณ บริเวณวงเวียนด้านหน้า อาคารอำนวยการศาลากลาง จ.เชียงใหม่