เมื่อ 2-11 ก.พ.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย ช.พัฒนา สนภ.3 นทพ.

จัดเจ้าหน้าที่ชุดขุดเจาะบ่อน้ำตื้น เข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ให้กับราษฏร ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา จำนวน 5 บ่อ

ผลการดำเนินงานพบชั้นน้ำที่ความลึกเฉลี่ย 10 ม. สามารถนำไปใช้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคและการเกษตรได้

โดยมีประชาชนในพื้นที่ได้รับผลประโยขน์ จำนวน 28 ครัวเรือน รวม 140 คน