เมื่อ 25 มิ.ย.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ. สนภ.3 นทพ. 
เป็นประธาน การประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อการกระจายข่าวสารและความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน ของ สนภ.3 นทพ.
ณ บก.สนภ.3 นทพ. ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่